Individuele ontwikkeling

 

 

GITP Talent Development Center ™

U wilt het groeipotentieel van uw medewerker goed in kaart kunnen brengen ?

U streeft in de opmaak van een persoonlijk ontwikkelplan naar een nulmeting van competenties ?

U wil inschatten in welke rol/functie uw medewerker het beste tot zijn recht gezien zijn drijfveren en talenten ?

Dan is ons Talent Development Center ™ de uitgelezen kans. Het biedt dieper en breder inzicht in kwaliteiten, drijfveren, schaduwzijden én u krijgt zicht op ontwikkelkansen en ontwikkelpotentieel van uw talent.  Vanuit een completere contextanalyse kijken we verder naar kritische succesfactoren, afbreukrisico’s en de fit met cultuur, manager en collega’s. Het GITP Talent Development Center™ brengt ook de ontwikkelbehoeften, -mogelijkheden en -kansen van medewerkers in kaart en vertaalt deze door naar een ontwikkelperspectief voor de toekomst.

 

Met de inzichten uit  een Talent Development Center ™ kunnen deelnemers in een aansluitend traject hun ontwikkeling gericht en effectief versnellen. Zo halen zowel uw organisatie als de deelnemer maximaal rendement uit het development center.

 

Personal Competence Training

Uw medewerker heeft zopas een Talent Development Center™ achter de rug en wil graag direct werk maken van de ontwikkelpunten die daaruit naar voren zijn gekomen. Een Personal Competence Training levert individueel maatwerk om bepaalde competenties direct te versterken. De competence training bestaat uit één dagdeel ingevuld met een combinatie van coaching en oefening.

 

Individuele coaching

Meteen  individueel coachingtraject dat naadloos aansluit op de resultaten of aanbevelingen uit het Talent Development Center™, geeft u uw medewerker de kans om zijn gedragsrepertoire uit te breiden met nieuw, effectief en energie gevend gedrag.

Onze coachingtrajecten zijn steeds concreet, oplossingsgericht, praktisch en diepgaand. Elk traject start met een intake waarin de coaching vraag duidelijk wordt geformuleerd en waar ook concrete doelstellingen worden vooropgesteld. Onze coach spitst het programma steeds toe op de persoonlijke (professionele) situatie van de deelnemer. Het is aangewezen om de individuele coaching snel na het Talent Development Center ™ te laten plaatsvinden. Dan is er een naadloze aansluiting op de nog verse ervaringen uit dit development center.

Onze coaches zijn allen breed geschoold (ICF Certified) met een ruime ervaring. Zij geven blijk van veel respect en luistervaardigheid en geven uw medewerker nuttige kapstokken mee voor verdere groei.

 

Meer weten over hoe individuele coaching kan leiden tot echte verandering ? Contacteer onze consultants op 02/456 80 40 of stuur een mail naar info@gitp.be