Assessment Center

Wat is een assessment center?

Een assessment center wordt georganiseerd op vraag van jouw huidige en/of toekomstige werkgever in het kader van een interne of externe sollicitatieprocedure. De bedoeling is om een duidelijke inschatting te maken van je aanwezige competenties en capaciteiten. Bij GITP zorgen we er ook voor dat dit een dag is waar ook jij, als deelnemer, veel uit kan leren. We geven jou doorheen de dag waardevolle feedback die je kan gebruiken om ook jouw eigen leerparcours vorm te geven. We zorgen ervoor dat het assessment center op een respectvolle manier verloopt. Je krijgt ruimschoots de kans om je competenties en capaciteiten te laten zien en we staan open voor jouw suggesties/inbreng.

Hoe verloopt een assessment center?

We nemen je mee in een reeks relevante simulaties die zich afspelen binnen een fictieve (organisatie)context. Voor elke oefening krijg je voldoende voorbereidingstijd om jouw visie/aanpak goed uit te werken.

Daarnaast zal je ook gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen waar we kijken naar jouw persoonlijkheid en drijfveren. Op die manier hopen we jou beter te leren kennen en jouw wensen/voorkeuren nog beter in kaart te kunnen brengen.

Hoe kan ik mij voorbereiden?

In principe kan je je niet voorbereiden op een assessment center. Het invullen van online vragenlijsten/ redeneertesten als oefening ter voorbereiding van een assessment, kunnen je wel meer zelfzeker maken, maar zullen jouw scores niet echt beïnvloeden. De beste tip ter voorbereiding is een goede nachtrust.

https://www.gitp.nl/deelnemer/assessment-voorbereiden.aspx
https://www.gitp.nl/deelnemer/test-jezelf.aspx