Development Center

Wat is een Development Center?

Een development center is een gedragsgerichte evaluatie waarbij jouw huidige competenties in kaart worden gebracht met het oog op je verdere ontwikkeling. De focus van een development center ligt vooral op het detecteren van het te ontwikkelen potentieel en op ontwikkelmogelijkheden, minder op het louter vaststellen van sterktes en zwaktes. Bij GITP zorgen we ervoor dat dit een dag is waar jij, als deelnemer, veel uit kan leren en we geven jou doorheen de dag waardevolle feedback die je kan gebruiken om jouw eigen leerparcours vorm te geven. Na elke oefening kijken we samen met jou terug en denken we mee na over hoe je zaken anders had kunnen aanpakken. Op het einde van de dag kan je ook nog rekenen op een globale feedback. We zorgen ervoor dat het development center op een respectvolle manier verloopt en staan open voor jouw suggesties/inbreng.

Hoe verloopt een development center?

We nemen je mee in een reeks simulaties die zich afspelen binnen een fictieve (organisatie)context met het oog op het zo waarachtig en objectief meten van gedrag. Voor elke oefening krijg voldoende voorbereidingstijd om jouw visie/aanpak goed uit te werken.

Daarnaast zal jou ook gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen aangaande jouw persoonlijkheid en drijfveren. Op die manier hopen we jou beter te leren kennen en jouw wensen/voorkeuren nog beter in kaart te kunnen brengen.

Een development center wordt ook steeds opgevolgd door een debriefingsgesprek waarbij je handvaten krijgt om een persoonlijk ontwikkelparcours op te zetten.

Hoe kan ik mij voorbereiden?

In principe kan je je niet voorbereiden op een development center. Het invullen van online vragenlijsten/ redeneertesten als oefening ter voorbereiding van de dag, kunnen je wel meer zelfzeker maken, maar zullen jouw scores niet echt beïnvloeden. De beste tip ter voorbereiding is een goede nachtrust.

https://www.gitp.nl/deelnemer/assessment-voorbereiden.aspx
https://www.gitp.nl/deelnemer/test-jezelf.aspx